Schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Afhankelijk van de persoonlijke situatie zullen een of meerdere producten uit een bepaalde categorie van toepassing zijn.

Wij vergelijken de voorwaarden van de verzekeringen - deze zijn vaak zeer verschillend - en kijken wat in uw geval het beste is. Uw verzekeringspakket wordt aan u aangepast en niet andersom! Omdat wij een onafhankelijke tussenpersoon zijn kunnen wij uw verzekeringen bij veel verschillende maatschappijen onder brengen, hierdoor zijn de premies zeer concurrerend.

Particulier De verschillende categorieën zijn: wonen, aansprakelijkheid & recht, verkeer, vakantie & recreatie, ziekte & zorg.

Bedrijven De categorieën zijn: huisvesting, vervoer & transport, aansprakelijkheid & recht, medewerkers

Nu online verzekeringen afsluiten via Nuverzekerd.nl, voor zowel particulieren als bedrijven.

nuverzekerd.nl

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen worden vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek of om te sparen voor de oude dag. Er zijn verschillende vormen van levensverzekeringen die hiervoor gebruikt kunnen worden, te denken valt aan levensverzekeringen met garantie en zonder garantie.

Daarnaast bestaan er verzekeringen die enkel het risico van overlijden afdekken, zoals de overlijdens- risicoverzekering en de uitvaartverzekering. De overlijdensrisicoverzekering kan in verschillende vormen worden afgesloten, zoals de traditionele gelijkblijvende risicoverzekering waarbij gedurende de looptijd van de verzekering het verzekerde overlijdensrisicokapitaal gelijk blijft. Daarnaast bestaan de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering en de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Beide verzekerings- vormen worden veelal in combinatie met een soortgelijk hypotheekdeel (lineaire of annuïteitenhypotheek) afgesloten.

Sluit een overlijdensrisicoverzekering af in de vorm van het LeefdoorPlan.

Uitvaart- of begrafenisverzekeringen kunnen in twee verschillende vormen worden afgesloten, te weten in de vorm van kapitaal of in natura. Wanneer men opteert voor de kapitaalvorm keert de maatschappij na overlijden een kapitaal uit aan de nabestaande die de uitvaart geheel zelf dienen te regelen. Uitkering in natura betekent dat de maatschappij feitelijk alle diensten verzekerd rondom de begrafenis. Zo wordt de nabestaande door de maatschappij geassisteerd bij het verzorgen van de verzending van de overlijdens- berichten, het regelen van de kerkdienst, koffietafel e.d.

Regel uw uitvaartverzekering en verzorging via onze Uitvaart module.

Sparen voor studie-uitgaven van kinderen is via een levensverzekering mogelijk, zodat wanneer het kind de bijv. 18 jarige leeftijd bereikt er een kapitaal gespaard is voor de studie.

De kenmerken van Spauwen Assurantiën:

  • aangesloten bij N.B.V.A
  • korte en duidelijke lijnen
  • persoonlijk contact
  • volledig onafhankelijk